Föreningen Hans Hedbergs Vänner

Föreningens, Hans Hedbergs Vänner, ändamål är att medverka till skapandet och vidmakthållandet av Hans Hedberg museum i Örnsköldsvik och att främja kännedom om konstnären Hans Hedberg och hans gärning. Detta innebär bl. a. utveckling och förnyelse av museet i form av förvärv av flera objekt samt att ständigt värva nya medlemmar.

Medlemsavgiften är 120 kronor per år.
Den betalas in till Nordea Plusgiro 607 03 93-1

Föreningens styrelse består av följande:
Helen Östmar-Rosdahl (ordf)

Sonia Seidevall (vice ordförande)
Gunilla Berg (sekr)
Ingrid Schäder (kassör)
Siv Häggqvist
Anette Orav
Sofia Olsson

Telefon och epost till styrelsens medlemmar.

Vid önskemål eller frågor om guidning ta kontakt med ordförande Helén Östmar Rosdahl.

Föreningens adresser är:
Besöksadress: Arken, Strandgatan 21
Postadress: Box 829, 89118 Örnsköldsvik
E-post: info@hanshedbergmuseum.se
Hemsida: www.hanshedbergmuseum.se


Föreningens mål och aktiviteter:

Föreningen har uppställt följande långsiktiga mål och aktiviteter, som syftar till att främja kännedom om konstnären Hans Hedberg och hans gärning:

  • Utveckla muséet till Örnsköldsviks bästa och attraktivaste muséum
  • Marknadsföra muséet nationellt
  • Muséet skall drivas och administreras av Föreningen
  • Verka för utveckling av svensk-franska kulturella relationer

Inför det kommande verksamhetsåret prioriterar föreningen guidningar och att sprida information om Hans Hedberg och hans konst.

 

Protokoll och verksamhetsberättelse från det gångna året.