Föreningen Hans Hedbergs Vänner

ADRESSER TILL MEDLEMMAR I STYRELSEN HANS HEDBERGS VÄNNER

Helen Östmar-Rosdahl (ordförande)
Mobil: 072-722 49 49
Epost: rosdahl.helen@gmail.com

Berit Bengtsdotter (vice ordförande)
Mobil: 070-323 05 34
Epost: old36@hotmail.com

Gunilla Berg (sekreterare)
Tel bost: 0660-37 80 39
Epost: gunilla.berg@lvn.se

Ingrid Schäder (kassör)
Mobil: 0730-35 44 08
Epost: ingrid.schader@comhem.se

Siv Ingman
Mobil: 070-579 49 49
Epost: siv.ingman@telia.com

Anette Orav
Mobil: 0730-51 88 29
Epost: anetteorav@hotmail.com

Sonia Seidevall
Mobil: 070-235 63 62
Epost: sonia.seidevall@bredband.net

Sofia Olsson
Mobil: 070-272 50 82
Epost: bynot@telia.com