En essä om konstnären Hans Hedberg av
Ulf Hård af Segerstad

[English] [Français]


Han är den i internationella expertkretsar välkände svenske keramiske fruktodlaren i Biot på Franska Rivieran. Hans svällande pumpor, äpplen, citroner och plommon i stengods i övernaturlig storlek finns i ett stort antal museer och privata keramiksamlingar över hela världen. Dessa fruktskulpturer behöver ingen signatur. De är "all over signed" av Hans Hedberg, form-och glasyrmästaren, som sedan ett halvsekel har Frankrike som sitt andra hemland.

Denna dubbla geografiska tillhörighet ger bakgrunden till Hans Hedbergs konstnärskap. Han personifierar den nordiska naturkänslan omplanterad i Sydeuropas kulturmylla. Han blev 1947 som förste utlänning efter kriget elev vid det berömda keramikinstitutet i Faenza i Italien. Glasyrernas koloristiska register och lerans formbarhet fängslade både målaren och skulptören i honom. Det var den klassiska italienska traditionen, som Hans Hedberg tog med sig, när han 1949 slog sig ner i Biot och byggde egen ugn.

Hans Hedberg drejar inte sina pjäser som en hantverkare. Han gjuter dem i gipsform som skulptör. Hans personliga keramiska språk formulerades på 1970-talet med urformen Ägget. I en lång, rikt varierad serie ägg lät han några av dem växa ända till 90 cm höjd, en teknisk prestation. Keramik är en mognandets naturprocess. När Hans Hedberg tog steget från Ägget till det inte mindre symbolladdade Äpplet, blev han bokstavligen den keramiske odlaren, som låter sina frukter mogna på naturens egna villkor i de svepande ugnslågornas brännande hetta. Som det anstår en trädgårdsmästare är han den outtröttligt omsorgsfulle, minutiöst observante väktaren av ett naturförlopp, som han själv initierat och bär fulla ansvaret för.

Glasyrerna på dessa ägg och frukter utvecklades snabbt i uttrycksrikedom och fascinerande lyster, som väckte uppmärksamhet på utställningar i Paris och andra konstcentra. Det har hittills blivit omkring 100 framträdanden över nära nog hela världen och hans ägg och andra frukter finns i ett 30-tal ledande kollektioner.

Som yngre kollega och vän till tidigare grannar- Matisse, Picasso och sin keramikelev Chagall- bidrar Hans Hedberg fortfarande med full aktivitet till att föra den franska Rivierans berömmelse som konstnärsdistrikt vidare. Men när tiden för den ljusa nordiska sommaren närmar sig, finner Ni honom i hans födelsebygd invid staden Örnsköldsvik i norra Sverige vid den kärva kusten av Bottenhavet. Den svenska skogen, fjällen och havet är fortfarande omistliga förutsättningar för att han skall kunna bibehålla sin identitet som nordisk konstnär i en Medelhavskultur.