På 1960-talet skapade Hans Hedberg sina unika ägg,
vilka kan ses som arkitypiska symboler.
Ägg, 1987

<<< Tillbaka