På 1960-talet skapade Hans Hedberg sina unika ägg,
vilka kan ses som arkitypiska symboler.
Stort ägg, 87x55

<<< Tillbaka